Description

Greek bouzouki instrumental featuring two bouzoukia in a Hasapiko rhythm