Description
  „За Сите Деца“ ги има ликовите на децата од фамилијата Масторидис во времето кога оваа песна е напишана. Едноставно, песна за сите убави работи во животот.