Description

A song about the bliss of morning awakening with a family.

 

Утринска

Галапчето на прозор чука, часовникот чака-чука
Иако од здравје пука, кукавица од утро кука

Тенки мрежи денот сука, дур од таму сé до тука
Тенки мрежи денот плете, разбуди се мило дете